โรงหล่อเหล็กเพื่อให้แนวคิดที่กว้างขวางและสำคัญ

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้แนวคิดที่กว้างขวางและสำคัญเกี่ยวกับโรงหล่อเหล็ก โรงหล่อเหล็กอีกทั้งยังให้แนวคิดเกี่ยวกับเตาประเภทต่างๆ ที่ใช้ ตามความต้องการก่อนที่จะเข้าใจว่า Iron Foundry คืออะไร มาทำความเข้าใจความหมายของ Foundry กันก่อน โรงหล่อเป็นเพียงโรงงานที่ผลิตงานหล่อโลหะโรงหล่อเหล็ก โลหะจะเปลี่ยนเป็นของเหลวและเทลงในแม่พิมพ์ เมื่อโลหะแข็งตัวและเย็นลงแล้ว แม่พิมพ์จะถูกลบออกโรงหล่อเหล็กเป็นโรงหล่อ

ที่รู้จักมากที่สุดนอกเหนือจากโรงหล่ออลูมิเนียม โรงหล่อเหล็กอย่างไรก็ตาม ยังพบโรงหล่อเหล็ก สังกะสี ดีบุก และแมกนีเซียม เตาเผามีหลายประเภท การใช้งานขึ้นอยู่กับความจำเป็นและโครงการของคุณเตาคูโพล่าเป็นเวลานานแล้วที่ทรงโดมเป็นเทคนิคหลักเพียงวิธีเดียวในการหลอมที่ใช้กันในโรงหล่อเหล็ก โรงหล่อเหล็กเหตุผลที่แพร่หลายไปสู่ความโดดเด่น ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของเตาเผาทรงโดมที่มีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จ

เตาอาร์คไฟฟ้าไม่มีชื่อเสียงและไม่ค่อยนิยมใช้กับล้อเลื่อน

อย่างกว้างขวางเป็นเพียงวิธีการดำเนินการต่อเนื่อง” เท่านั้นอัตราการละลายอยู่เหนือพื้นดินมากขั้นตอนที่ปราศจากปัญหาต้นทุนการทำงานค่อนข้างต่ำโดมสามารถทำขึ้นจากขนาดที่เหมาะสมมากหรือน้อยก็ได้โรงหล่อเหล็กขนาดของโดมจะประกบกันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยปกติจะมีขนาดตั้งแต่ 18 นิ้วถึง 13 ฟุต โรงหล่อเหล็กโดยรวมแล้ว รูปร่างเป็นทรงกระบอกและวางเครื่องตั้งตรงเตาคิวโพลาจับอุณหภูมิสูงได้ง่าย ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเหล็กและทองแดงจะถูกหลอมผ่านเตา อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ใช้สำหรับการหลอมอลูมิเนียมที่รักษาอุณหภูมิต่ำด้วยความระมัดระวังเตาอาร์คไฟฟ้า

โดยปกติจะใช้ในโรงหล่ออุตสาหกรรม โรงหล่อเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้าไม่มีชื่อเสียงและไม่ค่อยนิยมใช้กับล้อเลื่อนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาพื้นที่หายใจ และความรำคาญในวงกว้าง เตาอาร์คไฟฟ้ามีสองประเภท 1) เตาอาร์คไฟฟ้าโดยตรง และ 2) เตาอาร์คไฟฟ้าทางอ้อม ข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ โรงหล่อเหล็กใช้อิเล็กโทรดสามตัว ในขณะที่ Indirect Electric Arc ใช้อิเล็กโทรดเดียวแม้ว่าเตาอาร์คไฟฟ้าใหม่จะเป็นเครื่องรีไซเคิลเศษเหล็กที่เชี่ยวชาญมาก

ประเภทหนึ่งที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อหลอมโลหะโดยส่งกระแส

แต่กระบวนการของร้านขายเตาอาร์คอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ได้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นเตาหลอมประเภทหนึ่งที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อหลอมโลหะโรงหล่อเหล็กไทยโดยส่งกระแสผ่านขดลวดขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบบนถ้วยใส่ตัวอย่าง ข้อได้เปรียบหลักของการใช้วิธีนี้คือการควบคุมและขั้นตอนการหลอมที่สะอาดพร้อมกับประโยชน์ของการประหยัดพลังงานเตาเหล่านี้เป็นเตาไม่กี่ประเภทและวิธีการที่ใช้ในโรงหล่อเหล็กเพื่อหลอมและหล่อเหล็กตามความต้องการ

และโครงการก้องReverberatory เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในโลกของโลหะวิทยา หน้าที่หลักของเตาเผาแบบก้องคือการแยกวัสดุที่ผ่านกระบวนการแล้วไม่ให้สัมผัสกับเปลวไฟหรือเชื้อเพลิงเนื่องจากการทำงาน โรงหล่อเหล็กหน้าที่และวัตถุประสงค์ของเตาเผาแบบก้องกลับถูกจำแนกออกเป็นสองประเภทเตาหลอมหรือฟิวชั่นการเผาหรือเตาเผาขยะ