ประโยชน์ในการใช้งานไตรโคเดอร์มาโดยมืออาชีพ

ไตรโคเดอร์มาข้อดีอย่างหนึ่งของการทำสวนออร์แกนิกคือเมื่อมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งพบวิธีแก้ปัญหาการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพมากขึ้นซึ่งสามารถแทนที่สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ได้ไตรโคเดอร์มาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสามารถยับยั้งศัตรูพืชโดยไม่ทำอันตรายเพิ่มเติมต่อดิน น้ำ ผัก ผลไม้ หรือผู้ที่รับประทานเข้าไปสิ่งที่หลายคนเรียกว่ายุคสารกำจัดศัตรูพืชในช่วงทศวรรษที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไตรโคเดอร์มา

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถไตรโคเดอร์มา

กำจัดแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับสวนหรือพืชผลได้ทันทีที่ใช้ สิ่งนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เกษตรกรบางรายอาจสูญเสียผลผลิตและรายได้ทั้งฤดูกาลจำนวนของแอปพลิเคชันเหล่านี้ยังคงรู้สึกอยู่ไตรโคเดอร์มาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ได้เป็นเพียงแมลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำที่สารเคมีไหลลงสู่ดินไตรโคเดอร์มาดินที่ยังคงปนเปื้อนไตรโคเดอร์มาและผู้คนที่ปลูกและกินผลผลิตที่ยังคงเสียชีวิตจากโรคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในประชากรที่มีอายุมากขึ้นต่อไปนี้เป็นปัญหาบางประการเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์จะถูกฆ่าพร้อม

ไตรโคเดอร์มากับแมลงที่เป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์กำลังถูกทำลายศัตรูพืชสามารถต้านทานต่อสารเคมีไตรโคเดอร์มาได้และจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเทคนิคชีวภาพทุกๆ การทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จำเป็นต้องมีแผนการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการไตรโคเดอร์มาสิ่งนี้สามารถใช้เป็นแผนที่ไปยังสถานที่ที่คุณจะไปและวิธีที่คุณตั้งใจจะไปที่นั่นต่อไปนี้เป็นเทคนิคการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ต้องรวมไว้ในไตรโคเดอร์มาแผนเชื้อโรค ตัวห้ำ และปรสิตเชื้อโรคซึ่งรวมถึงแบคทีเรียไตรโคเดอร์มาเป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมทางชีวภาพที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จตัวอย่างนี้คือซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ฆ่าแมลงหลายชนิดไตรโคเดอร์มา

รวมทั้งตัวหนอนด้วยตัวห้ำมักเป็นแมลงไตรโคเดอร์มา

ที่ดีซึ่งหาและกินแมลงศัตรูพืชที่กินพืชสวนและพืชผลสัตว์นักล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสวนขนาดเล็กคือแมลงปีกแข็งสีเขียวและแมลงเต่าทองไตรโคเดอร์มา ราคาถูกแมลงปอยังใช้กันอย่างแพร่หลายปรสิตคือแมลงที่อาศัยอยู่ในหรือซึ่งสามารถเข้าสู่โฮสต์และกลายเป็นตัวต่อเพื่อฆ่าแมลงที่เป็นโฮสต์ในกระบวนการนี้สารเคมีกำจัดแมลงที่ไม่เป็นอันตรายและการควบคุมแมลงเพาะเลี้ยงสามารถทำงานร่วมกับเทคนิคอื่นๆ

ไตรโคเดอร์มาตัวอย่างเช่นยาฆ่าแมลงที่ทำจากสบู่กับน้ำหรือพริกขี้หนูกับน้ำสามารถยับยั้งศัตรูพืชได้ ดังนั้นจึงสามารถมีวิจารณญาณในการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกร่วมไตรโคเดอร์มาและใช้วิธีการที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชขยายพันธุ์ส่วนสำคัญของแผนการจัดการศัตรูพืชอินทรีย์คือการป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้ามาตั้งแต่แรกไตรโคเดอร์มาพูดคุยกับเกษตรกรอินทรีย์คนอื่นๆ ในพื้นที่ที่สามารถช่วยคุณได้ด้วยการแบ่งปันเทคนิคที่พวกเขาได้มาจากการลองผิดลองถูก สำหรับการควบคุมสัตว์รบกวนทางชีวภาพที่ดีที่สุด คุณต้องเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไตรโคเดอร์มา