รถเช่าเชียงรายและส่วนหนึ่งของความคุ้มครองมาตรฐาน

ด้วยต้นทุนการเช่ารถที่สูง รถเช่าเชียงรายบางครั้งราคาก็ไม่คุ้มกับความสะดวกสบายอีกต่อไป แน่นอนว่าราคาน้ำมันที่ปั๊มสูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับค่าเช่ารถที่สูง แต่สิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือ รถเช่าเชียงรายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในบิลค่าเช่าของคุณเกิดจากค่าใช้จ่ายแอบแฝง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมกับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบิลของคุณบริษัทรถเช่าส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณเรื่องนี้ แต่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงส่วนใหญ่นั้น

เป็นทางเลือก รถเช่าเชียงรายคุณสามารถประหยัดเงินได้โดยการลบออกในบิลการเช่ารถของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าค่าใช้จ่ายแอบแฝงเหล่านี้คืออะไร หมายความว่าอย่างไร รถเช่าเชียงรายและคุณจะหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมคือสิ่งที่ตัวแทนให้เช่ารถเรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการรับรถเช่าของคุณที่สนามบิน บริการพิเศษนี้สามารถคิดเป็น 10% ของบิลทั้งหมดของคุณ

หากต้องการลบค่าใช้จ่ายแอบแฝงนี้ออกจากใบเรียกเก็บเงินรถเช่า

เหตุผลที่พวกเขาเรียกเก็บเงินจากคุณมากขึ้นเมื่อคุณต้องการซื้อรถของคุณที่สนามบินเนื่องจากภาษีและค่าธรรมเนียมสัมปทาน บริษัทรถเช่าต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับผู้บริหารสนามบินทุกครั้งที่นำรถเช่ามาที่สนามบิน รถเช่าเชียงรายหน่วยงานยังต้องจ่ายภาษีธุรกิจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกิจที่สนามบินสนามบินส่วนใหญ่และบริษัทให้เช่าบางแห่งมีบริการรถรับส่งฟรีในเส้นทางที่กำหนด รถเช่าเชียงรายหากต้องการลบค่าใช้จ่ายแอบแฝงนี้ออกจากใบเรียกเก็บเงินรถเช่าของคุณ

ใช้ประโยชน์จากบริการฟรีนี้ รถเช่าเชียงรายแล้วส่งรถของคุณที่สถานที่ห่างจากสนามบิน ด้วยวิธีนี้ การเช่ารถจะช่วยลดต้นทุนและคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการของพวกเขาการประกันความเสียหายจากการชนหรือการสูญหายคือเงินเพิ่มเติม $10-$25 ที่คุณต้องจ่ายต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รถเช่าเชียงรายในรถเช่าของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงประกันภัยรถยนต์และประกันภัยบัตรเครดิต

ค่าน้ำมันดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี ลองนึกภาพว่าคุณเช่ารถพร้อมน้ำมันเต็มถัง

ส่วนใหญ่ครอบคลุมรถเช่าเป็นส่วนหนึ่งของความคุ้มครองมาตรฐาน ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยของคุณครอบคลุมรถเช่าหรือไม่ และหากครอบคลุม ให้ยกเลิกการยกเว้นความเสียหายต่อความเสียหาย คุณแค่เสียเงินถ้าคุณจ่ายสำหรับความเสียหายจากการชนนอกเหนือจากประกันปกติของคุณเมื่อมองแวบแรกรถเช่าเชียงราย สนามบิน ค่าน้ำมันดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี ลองนึกภาพว่าคุณเช่ารถพร้อมน้ำมันเต็มถังรถเช่าเชียงราย คุณไม่จำเป็นต้องแวะปั๊มน้ำมันระหว่างทาง https://www.andacarrent.com

และคุณสามารถคืนรถพร้อมน้ำมันเปล่าได้หากต้องการอย่างไรก็ตาม รถเช่าเชียงรายผู้เช่ารถส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้น้ำมันได้เต็มถัง คุณจะไม่ได้รับเงินคืนหากคุณใช้น้ำมันไม่หมด แต่คุณอาจได้รับค่าปรับเพิ่มในบิลของคุณ การเติมน้ำมันให้กับรถเช่าของคุณเองยังคงถูกกว่า โดยคุณต้องจ่ายตามจำนวนเชื้อเพลิงที่คุณต้องการเท่านั้น