การตัดสินใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกายภาพบำบัด

เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปวด คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะไปพบหมอนวดหรือนักกายภาพบำบัด ในหลาย ๆ ด้านอาชีพทั้งสองนี้ค่อนข้างคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกายภาพบำบัดนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและได้รับการบรรเทาทุกข์ขั้นแรกกายภาพบำบัดตรวจสอบกับบริษัทประกันของคุณและค้นหาบริการที่ครอบคลุมภายใต้แผนของคุณ นโยบายบางอย่างจะครอบคลุมเฉพาะการบำบัดทางกายภาพที่แพทย์สั่งกายภาพบำบัดนั้นมีความเสรีมากกว่าเล็กน้อย และจะอนุญาตให้มีกายภาพบำบัด

การปรับเปลี่ยนไคโรแพรคติกได้จำนวนกายภาพบำบัด

หนึ่งหากนโยบายการประกันของคุณครอบคลุมการรักษาประเภทใดประเภทหนึ่ง คุณต้องเจาะลึกลงไปในหลักปรัชญาการปฏิบัติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป้าหมายของการรักษาคืออะไร และคุณและผู้ให้บริการจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? นั่นเป็นเพียงข้อแตกต่างระหว่างหมอนวดและนักกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดแต่มีมากกว่านั้นมาดูไคโรแพรคเตอร์กันก่อนตามที่คำจำกัดความของการดูแลไคโรแพรคติกคือไคโรแพรคติกเป็นวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบประสาทกายภาพบำบัด

และผลกระทบของความผิดปกติเหล่านี้ต่อสุขภาพทั่วไป การดูแลด้วยไคโรแพรคติกถูกนำมาใช้มากที่สุด มักจะรักษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบประสาทและกระดูกกายภาพบำบัดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้อต่อของแขนหรือขา และปวดศีรษะการวินิจฉัยและการรักษากายภาพบำบัดหมอจัดกระดูกมีทักษะการวินิจฉัยที่กว้างขวางและยังได้รับการฝึกฝนให้แนะนำการออกกำลังกายเพื่อการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ อาหาร และการใช้ชีวิตโอกาสที่คุณจะได้รับการปรับไคโรแพรคติกมาก่อนกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดนี่เป็นเพียงการบริหารกระดูกสันหลัง

ของคุณเพื่อคืนความคล่องตัวให้กับข้อต่อ บรรเทาอาการปวดและคลายความตึงของกล้ามเนื้อ เป็นการปฏิบัติทั่วไปและสามารถเป็นประโยชน์มากมายสำหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กายภาพบำบัดความปลอดภัยของผู้ป่วยและการใช้หลักฐานเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกายภาพบำบัดนอกจากนี้กายภาพบำบัด

  • นักกายภาพบำบัดยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจุดเน้นของการบำบัดทางกายภาพสมัยใหม่ส่วนใหญ่อยู่ที่การศึกษากายภาพบำบัด ใกล้ฉันบ่อยครั้งที่จำเป็นต้องใช้บริการของนักกายภาพบำบัด
  • ก่อนที่ปัญหาจะเลวร้ายลง พวกเขาให้การบำบัดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่นอกเหนือไป

กายภาพบำบัดจากการฟื้นฟูและมุ่งเน้นไปที่สุขภาพร่างกายโดยรวมความคล้ายคลึงกันแม้ว่าความแตกต่างอาจชัดเจน แต่ความคล้ายคลึงกันอาจมีมากกว่านั้นกายภาพบำบัดทั้งสองอาชีพช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นและให้การรักษาที่หลากหลายสำหรับอาการปวดเมื่อยกายภาพบำบัดความเจ็บปวดกายภาพบำบัดและความพิการที่หลากหลายกายภาพบำบัดการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพถูกเน้นโดยทั้งสองวิชาชีพกายภาพบำบัดเยี่ยมชมผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพบปะสังสรรค์กับคนในท้องถิ่นที่จะนึกถึงสถานพยาบาลของคุณทันทีเมื่อถูกถาม

กายภาพบำบัด