คำนวณผลประโยชน์พนักงานเหตุผลหลักในการเลือกที่มีศักยภาพ

คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงานโครงการสวัสดิการของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในช่วงยุคอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู เมื่อพนักงานที่มีศักยภาพจะหางานทำในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ พวกเขาจะมองว่าค่าจ้างเป็นเหตุผลหลักในการเลือกคำนวณผลประโยชน์พนักงานนายจ้างส่วนใหญ่จะเสนอแผนผลประโยชน์แบบเดียวกันซึ่งรวมถึงการประกันสุขภาพและทันตกรรม พนักงานคนเดียวกันนี้ทราบด้วยว่า

หากพวกเขาอยู่กับนายจ้างรายนี้จนเกษียณ คำนวณผลประโยชน์พนักงานความต้องการในการเกษียณอายุของพวกเขาจะบรรลุตามแผนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้พนักงานในช่วงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากไม่มีทางเลือกหรือไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้ คำนวณผลประโยชน์พนักงานพนักงานเหล่านี้จะได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับผลประโยชน์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแผนหรือการออกแบบแผนได้

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน

การจ้างงานของตนมากกว่าผลประโยชน์ไม่ใช่แค่ค่าจ้างเท่านั้น

ผลประโยชน์ถูกมองว่าเป็นและกลายเป็นสิทธิตอนนี้ป้อนอายุข้อมูล คำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยค่าใช้จ่ายในการเสนอโครงการผลประโยชน์พนักงานที่มีการแข่งขันสูงตลอดเวลา นายจ้างจึงต้องแบ่งปันค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแผนผลประโยชน์ดังกล่าวกับพนักงานของตน ในขณะที่นายจ้างกำลังดิ้นรนคำนวณผลประโยชน์พนักงานเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ พวกเขากำลังพบว่าค่าจ้างไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกี่ยวกับการจ้างพนักงานใหม่ โครงการสวัสดิการพนักงานได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางไปแล้วผลที่ตามมาคือ เนื่องจากผลประโยชน์ของพนักงานยังคงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

พนักงานจะเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของตนมากกว่าผลประโยชน์ไม่ใช่แค่ค่าจ้างเท่านั้นค่าคงที่เดียวระหว่างสองช่วงอายุคือการรับรู้ว่าพนักงานมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้คำนวณผลประโยชน์พนักงานและไม่ถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ของพนักงานแล้วการรับรู้นี้เปลี่ยนไปอย่างไรคำนวณผลประโยชน์พนักงานขับเคลื่อนโดยการอนุญาตให้พนักงานควบคุมองค์ประกอบการออกแบบเฉพาะของแผนสวัสดิการส่วนบุคคล พนักงานและนายจ้างจะได้รับเงินปันผลจำนวนมาก

รวมของโครงการสวัสดิการของตนเนื่องจากพนักงานมองเห็นต้นทุนที่แท้จริง

แม้ว่านี่อาจฟังดูเหมือนแผนโรงอาหารแบบเก่าของปีที่แล้วซึ่งนายจ้างให้เงินจำนวนหนึ่งแก่พนักงานเพื่อซื้อผลประโยชน์จากธนาคารสวัสดิการ แต่กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลแตกต่างกันมาก บริษัทคำนวณผลประโยชน์พนักงานค่าใช้จ่ายของโครงการนี้จะโปร่งใสต่อพนักงาน ดังนั้นจึงเห็นต้นทุนรวมของโครงการสวัสดิการของตนเนื่องจากพนักงานมองเห็นต้นทุนที่แท้จริงของโครงการสวัสดิการพนักงานของตนเอง คำนวณผลประโยชน์พนักงานเพื่อออกแบบโปรแกรมของตนเองซึ่งความหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญ ด้วยการเสนอทางเลือกผลประโยชน์มากมาย พนักงานสามารถควบคุม

การออกแบบแผนของตนเองได้ตลอดจนต้นทุนคำนวณผลประโยชน์พนักงาน การออกแบบแผนบริการที่ขับเคลื่อนโดยพนักงานส่วนใหญ่เสนอความคุ้มครองทางการแพทย์ ทันตกรรม ความทุพพลภาพในระยะสั้น ความทุพพลภาพในระยะยาว และข้อเสนอการประกันอื่นๆ มากมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยสมัครใจ เช่น อุบัติเหตุ มะเร็ง ชีวิต และการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว เพียงเพื่อชื่อไม่กี่แล้วแผนผลประโยชน์ที่พนักงานขับเคลื่อนด้วยทำงานนี้ทำงานอย่างไร

เพิ่มเติม www.tommypichet.com/post/article70